Tiki mug: Black moai

Black Moai mug – holds 25 oz